TRAKT S.A.

Laboratorium


Drogowe Laboratorium Zakładowe składa się z trzech jednostek zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim w miejscowościach Cierno - Żabieniec Ostrowiec Świętokrzyski oraz w Kajetanowie . Dzięki tak rozległej lokalizacji możemy wykonywać badania na dużym obszarze.
Drogowe Laboratorium Zakładowe TRAKT S.A. oferuje szeroki zakres świadczonych usług, wykonujemy pomiary i badania laboratoryjne w zakresie inwestycji drogowych, kanalizacyjnych, budowli inżynieryjnych oraz budowli kubaturowych. Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno - techniczną oraz specjalistyczny sprzęt do wykonywania badań polowych oraz stacjonarnych, gdzie sprzęt laboratoryjny jest wzorcowany oraz sprawdzany okresowo w zakresie swojego przeznaczenia. Posiadamy duże doświadczenie. Gwarantujemy sprawną i rzetelną realizację zleceń.

Usługi Laboratoryjne

 


Sprzęt laboratoryjny jest wzorcowany oraz sprawdzany okresowo w zakresie swojego przeznaczenia

 

 <strong>Foto 1.</strong> Badanie nośności podbudowy za pomocą płyty VSS.
Foto 1. Badanie nośności podbudowy za pomocą płyty VSS. <strong>Foto 2.</strong> Prasa wytrzymałościowa do określenia wytrzymałości gruntu <br />stabilizowanego cementem oraz parametrów Marshalla.
Foto 2. Prasa wytrzymałościowa do określenia wytrzymałości gruntu
stabilizowanego cementem oraz parametrów Marshalla.
 <strong>Foto 3.</strong> Ekstraktor ultradźwiękowy do określenia zawartości lepiszcza.
Foto 3. Ekstraktor ultradźwiękowy do określenia zawartości lepiszcza. <strong>Foto 4.</strong> Określenie składu ziarnowego – <br />uziarnienie gruntów/ kruszyw/ mieszanki mineralnej.
Foto 4. Określenie składu ziarnowego –
uziarnienie gruntów/ kruszyw/ mieszanki mineralnej. <strong>Foto 5.</strong> Określenie wskaźnika zagęszczenia oraz nośności <br />gruntów/ podbudów z kruwywa – płyta dynamiczna.
Foto 5. Określenie wskaźnika zagęszczenia oraz nośności
gruntów/ podbudów z kruwywa – płyta dynamiczna. <strong>Foto 6.</strong> Określenie zgęszczenia gruntów sypkich. Sonda dynamiczna SD-10.
Foto 6. Określenie zgęszczenia gruntów sypkich. Sonda dynamiczna SD-10.

  <strong>Foto 7.</strong> Badanie równości podłużnej planografem. Cyfrowa rejestracja zapisu.
Foto 7. Badanie równości podłużnej planografem. Cyfrowa rejestracja zapisu. <strong>Foto 8.</strong> Wykonywanie odwietrów w nawierzchni. W celu określenia wskaźnika zagęszczenia.
Foto 8. Wykonywanie odwietrów w nawierzchni. W celu określenia wskaźnika zagęszczenia.

 

 

 

projekt i realizacja: tworzenie stron www www.amill.plLogo amill.pl