TRAKT S.A.

Dotacje UE

 <strong>Foto 1.</strong> Badanie nośności podbudowy za pomocą płyty VSS.
 

TRAKT S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie innowacyjnego lepiszcza asfaltowego modyfikowanego polimerem odpadowym PET (Poli(tereftalan etylenu))” 


całkowita wartość projektu: 3 329 974,27 PLN  

w tym współfinansowanie UE do kwoty: 1 859 951,46 PLN

Okres realizacji projektu: od 24.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

Poziom gotowości technologicznej:

- początek: TRL V

- koniec: TRL VIII

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania polimerowo-asfaltowych lepiszczy drogowych nowej generacji. Innowacyjne rozwiązanie materiałowo-technologiczne, z wykorzystaniem materiałów wtórnych z tworzyw sztucznych, będzie stosowane do budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych o wydłużonym okresie eksploatacji oraz nawierzchni specjalnych (przeładunkowe centra logistyczne, zatoki autobusowe, miejsca postoju pojazdów ciężarowych), zarówno w ramach sieci dróg krajowych, jak i samorządowych.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone będą badania przemysłowe oraz następujące po nich prace rozwojowe. Opracowywana technologia zakłada modyfikację drogowego lepiszcza asfaltowego płatkiem z tworzyw sztucznych pochodzącym z rozdrobnienia odpadów opakowaniowych tj. butelek po napojach. Celem technicznym zastosowania polimerów z tworzyw sztucznych będzie poprawa eksploatacyjnych właściwości drogowych lepiszczy i kompozytów asfaltowych.Proponowane

Proponowane w projekcie rozwiązanie i postawiony cel związany z opracowaniem innowacyjnego lepiszcza asfaltowego umożliwi przetworzenie odpadów polimerowych z tworzyw sztucznych w pełnowartościowy dodatek modyfikujący lepiszcza asfaltowe będące materiałem stosowanym na masową skalę w budowie i remontach dróg. Jednocześnie tak zmodyfikowane lepiszcza będą charakteryzować się polepszonymi właściwościami w stosunku do tradycyjnych asfaltów drogowych.

Wdrożenie do wykonawstwa nowego rozwiązania materiałowo-technologicznego przyniesie istotne korzyści społeczne i ekonomiczne jak również będzie znaczącym krokiem w kierunku stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w branży drogowej.

Realizacje:

 Realizacja ŚPRD TRAKT  Realizacja ŚPRD TRAKT  Realizacja ŚPRD TRAKT  Realizacja ŚPRD TRAKT  Realizacja ŚPRD TRAKT  Realizacja ŚPRD TRAKT  Realizacja ŚPRD TRAKT  Realizacja ŚPRD TRAKT  Realizacja ŚPRD TRAKT  Realizacja ŚPRD TRAKT więcej zdjęć»
projekt i realizacja: tworzenie stron www www.amill.plLogo amill.pl