TRAKT S.A.

O firmie

Zapoznaj się z przemówieniem Prezesa, kliknij, aby pokazać przemówienie».

TRAKT S.A.

Siedziba
Szczukowskie Górki 1
26-065 Piekoszów k. Kielc
tel. 41 347 27 00, 41 347 27 01 (sekretariat)
faks 41 345 06 13
www.trakt.kielce.pl
biuro@trakt.kielce.pl

Sąd Rejestrowy
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000477280
NIP: 959-12-67-282
REGON 290962168
wysokość kapitału zakładowego:  4 301 748 PLN

Historia

Trakt S.A. (dawniej: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.) jest kontynuatorem działającego od 1971 roku Rejonu Budowy Dróg i Mostów. Po zmianach własnościowych w aktualnym kształcie działa od 26.06.1998r.

Działalność

Głównym zadaniem Spółki jest budowa dróg do transportu kołowego i szynowego; roboty nawierzchniowe obiektów sportowych; roboty ziemne, produkcja wyrobów betonowych, produkcja mieszanek mineralno-bitumicznych, emulsji asfaltowych oraz mieszanki do remontów cząstkowych; towarowy transport drogowy pojazdami wyspecjalizowanymi i uniwersalnymi; prace rozbiórkowe nawierzchni oraz obiektów kubaturowych wraz z frakcjonowaniem materiałów odpadowych, wynajem środków transportu lądowego maszyn i urządzeń budowlanych; badania i analizy techniczne.

Zasięg działania

Cały obszar Polski ze zdecydowanym akcentem na tereny województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Najwięksi odbiorcy usług

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich Kielce; Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie; Miejski Zarząd Dróg w Kielcach; Urzędy Miast i Gmin oraz Starostwa Powiatowe; Powiatowe Zarządy Dróg oraz inwestorzy indywidualni.

Stowarzyszenia

 Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych.

Zarząd firmy

Andrzej Gierada – Prezes Zarządu
Przemysław Pypeć - Wiceprezes Zarządu
Jolanta Głodowicz - Członek Zarządu

Wyróżnienia

Za wieloletnie doświadczenie w budowie sieci komunikacyjnej Spółka otrzymała szereg prestiżowych nagród, m.in.

 • Skrzydła;
 • Gazele Biznesu;
 • Pro Europa;
 • Złota Firma;
 • Medale Europejskie;
 • Solidna Firma.

Zapraszamy do współpracy!
Zarząd

Realizacje:

 Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT więcej zdjęć»
projekt i realizacja: tworzenie stron www www.amill.plLogo amill.pl