TRAKT S.A.

Inwestycje zakończone

DW764 rondo Czwartaków-Kielce

Nazwa zadania: „ Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” . Inwestor: Gmina Kielce Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Czas realizacji: maj 2022r.- październik 2023r.   Wartość... więcej»

Maziarka

Rozbudowa drogi polegająca na budowie miejsc do kontroli i wżenia pojazdów na odcinku drogi krajowej nr 74 w m. Maziarka (Annopol)   INWESTOR : GDDKiA Lublin      Czas realizacji: listopad 2020 – październik... więcej»

Osiedle GRABINA w Kielcach.

"Idzie nowe" - OSIEDLE GRABINA w Kielcach!!! :) Dawno się niczym nie chwaliliśmy - trochę z powodu ogólnoświatowego zamieszania związanego z koronawirusem, a po trosze ze względu na mocno zajęte głowy... więcej»

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w m. Milejowice

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w m. Milejowice Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Milejowice, gmina Zakrzew, powiat radomski – roboty związane z branżą drogową.   INWESTOR: MZDW Warszawa Czas... więcej»

Budowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego

Budowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego Budowa drogi Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ul. Branickiego w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą   INWESTOR: Gmina Chęciny   Czas realizacji: listopad 2019 r. – listopad 2020 r.... więcej»

Budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka

Budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (istn. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj... więcej»

Rozbudowa DW nr 728 Drzewica-Brzustowiec

Rozbudowa DW nr 728 Drzewica-Brzustowiec Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica-Brzustowiec.   INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi   Czas realizacji: wrzesień 2019 r. – listopad 2020... więcej»

Budowa obwodnicy m. Zbludowice

Budowa obwodnicy m. Zbludowice   Roboty wykonane dla głównego wykonawcy kontraktu tj. Spółki Skanska Roboty związane z: wyprodukowaniem, transportem, wbudowaniem mas (mieszanek) mineralno-bitumicznych (MMB) wraz ze skropieniem... więcej»

Rozbudowa drogi powiatowej Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom

Rozbudowa drogi powiatowej Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom Rozbudowa drogi powiatowej nr 3503W Młodnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom wraz z budową ścieżki rowerowej, na odcinku od km 7+038,52 do km 15+687,00   INWESTOR: Powiat... więcej»

Rozbudowa drogi powiatowej Taczówek – Taczów

Rozbudowa drogi powiatowej Taczówek – Taczów Rozbudowa drogi powiatowej nr 3507W Taczówek-Taczów-Milejowice wraz z budową ścieżki rowerowej, na odcinku od km 0+000 do km 6+667,99.   INWESTOR: Powiat Radomski... więcej»

Remont drógi krajowej DK 79

REMONT DRÓGI KRAJOWEJ: - DK 79 PRZEJŚCIE PRZEZ LIPSKO   INWESTOR: GDDKIA WARSZAWA    Czas realizacji: wrzesień 2018 – grudzień 2018  Wartość inwestycji: 5.096.875,83 zł  więcej»

Przebudowa Drogi Powiatowej nr 2622L Opole Lubelskie-Skoków

Przebudowa Drogi Powiatowej nr 2622L Opole Lubelskie-Skoków-Białowoda-Kol. Boby na odcinku od km 0+020 do km 2+475 INWESTOR: Powiat Opolski w Opolu Lubelskim   Czas realizacji: lipiec 2018 – grudzień 2019   Wartość... więcej»

REMONT UL. GRUNWALDZKIEJ W KIELCACH W CIĄGU DROGI WOJEWODZKIEJ 786

REMONT UL. GRUNWALDZKIEJ W KIELCACH W CIĄGU DROGI WOJEWODZKIEJ 786   INWESTOR : Gmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach   Czas realizacji: sierpień 2018 – listopad 2018   Wartość inwestycji:... więcej»

Rozbudowa DW764 Suków-Daleszyce

Rozbudowa DW764 na odcinku: Granica miasta KIELCE – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnicy m. Suków i Daleszyce    WYKONAWCA : Konsorcjum firm Lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp.... więcej»

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Stężyca

Nazwa: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 89+250,00 do km 92+030,00   Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie   Czas realizacji: styczeń 2018 – czerwiec 2018 więcej»

Rozbudowa Ulicy Łopuszańskiej W Kielcach

Nazwa : Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach   Inwestor : Miejski Zarząd Dróg w Kielcach   Czas realizacj i: październik 2017 – grudzień 2018  więcej»

Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej NR 835 Lublin

Nagłówek: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 835 LUBLIN   Nazwa : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162... więcej»

Przebudowa drogi powiatowej Kozłów – Książ Wielki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1194K relacji  Gr. Woj. – Kozłów -  Książ Wielki – Słaboszów, na długości 14,100 km, odcinek od km 0+000 do km 14+100  Inwestor:  Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie... więcej»

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z droga krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wiśle” – odcinek II km 37+690,00 do km 39+616,47   Inwestor: Mazowiecki... więcej»

Rozbudowa drogi woj. Nr 776 Busko- Zdrój – Dobrowoda

Rozbudowa drogi woj. Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW973 (Busko-Zdrój) i DW 768 w Dzialoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)   Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg... więcej»

Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ryczywół-Kozienice

  Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ryczywół-Kozienice od km 65+053 do km 80+449 Inwestor: GDDKiA Warszawa Czas realizacji: lipiec 2014 – październik 2015 więcej»

Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach

INWESTOR: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Czas realizacji: 2013-2015 więcej»

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek

INWESTOR: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich Czas realizacji: 2013-2014 więcej»

Droga wojewódzka 776 od granicy województwa do Buska-Zdroju

WYKONAWCA; Konsorcjum firm Lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Fart" Sp. z o.o. Partner: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Trakt" Sp. z o.o. INWESTOR: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich Czas realizacji:... więcej»

Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego

Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Czas inwestycji: 2012-2013 więcej»

Radom ul. Grzecznarowskiego

„Przebudowa skrzyżowania ulic Grzecznarowskiego-Biała w Radomiu” INWESTOR: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu Czas inwestycji: 2009-2010 więcej»

Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin

"Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta" WYKONAWCA: Konsorcjum firm      Lider: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo... więcej»

Łopuszno-Kielce droga wojewódzka nr 786

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga 786 na odcinku Łopuszno-Kielce WYKONAWCA : Konsorcjum firm Lider Konsurcjum: ŚPRD "TRAKT" Sp.z o.o. Partner: PRI "FART" Sp. z o.o.... więcej»

Radom ul. Dębowa

„Budowa ulicy Dębowej w Radomiu”. INWESTOR: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu Czas inwestycji: 2010 więcej»

Radom skrzyżowanie 1905

„ Przebudowa ulicy 1905 Roku, etap III – skrzyżowanie ulic: 1905 Roku – Kościuszki - Dowkonta – Grzecznarowskiego w Radomiu” INWESTOR: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. Czas realizacji: 2010 więcej»

Ożarów

"Budowa obwodnicy miasta Ożarowa wciągu drogi krajowej nr 74 Kielce - Lublin na odc. B. Wyszmontów - Bałtówka od km 161+389,90 do km 165+622,58 wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odc. A.Gierczyce-Wyszmontów od km... więcej»

Ostrowiec Św. fontanna

Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju MSP w rejonie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim - Projekt 2003/2005-710.01.02.OS.03 Inwestor: Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Czas realizacji: 2005-2006 więcej»

Górno

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 Górno-Krajno Pierwsze Mała Pętla Świętokrzyska INWESTOR: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich W Kielcach Czas realizacji: 2006-2007 więcej»

Brzeziny

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 763 Chęciny – Morawica w miejscowości Brzeziny od km 4+656 do km 7+200,dł.2 544km” INWESTOR: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach Czas realizacji: 2008-2009 więcej»

Annopol - Gościeradów

„Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej Nr 74 na odcinku Annopol – Gościeradów od km 176+022 do km 183+764” INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Lublin Czas realizacji: 2010-2011 więcej»

Kielce ul. Krakowska

„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)” odcinek od km 3+200 (str. prawej) do ul. Armii Krajowej (koniec przebudowywanego... więcej»

Kielce ul. Sandomierska etap III

„Remont – wzmocnienie nawierzchni jezdni ul. Sandomierskiej w Kielcach – etap III (odcinek od ul. Śląskiej do ul. Szczecińskiej wraz ze skrzyżowaniami przyległych ulic) W ramach zadania: Przebudowa ul. Sandomierskiej w Kielcach –... więcej»

Kielce ul. Gagarina

Ulica Gagarina i ulica Mariana Sołtysiaka „Barabasza" w Kielcach INWESTOR: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Czas realizacji: 2011 więcej»

Droga dojazdowa Targi Kielce

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce) INWESTOR: Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach Czas... więcej»
projekt i realizacja: tworzenie stron www www.amill.plLogo amill.pl