TRAKT S.A.

Mieszanka na Zimno (Cold Mix Asphalt)

 

 

 

MIESZANKA NA ZIMNO

Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno firmy TRAKT S.A. jest mieszanką typu otwartego, produkowaną z mieszaniny kruszywa łamanego naturalnego, otoczonego upłynnionym asfaltem drogowym. Produkt stosowany jest do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i betonowych, wypełniania ubytków, wybojów, miejscowego wyrównywania lub profilowania nawierzchni dróg, chodników jak również przestrzeni wokół płyt lub kanałów oraz przepustów kablowych i dylatacji.

Mieszanka sprawdza się przy wyrównywaniu powierzchni wokół metalowych urządzeń takich jak studzienki czy przejazdy kolejowe, znajdujące się w nawierzchni. Przy zastosowaniu kilku warstw mieszanki TRAKT S.A. maksymalna głębokość naprawianego ubytku może wynosić 10 cm. Produkowana mieszanka posiada uziarnienie od 0 mm do 8 mm.

Mieszankę mineralno - asfaltową można stosować w temperaturze otoczenia od -20°C do +40°C. W celu zapewnienia urabialności w czasie wbudowania, mieszanka powinna mieć temperaturę nie mniejszą niż 5°C. W okresie zimowym należy ją przechowywać w pomieszczeniu ogrzewanym. Gotowy produkt sprzedawany jest w zgrzewanych workach po 25 kg. Nad wysoką jakością produkcji czuwa wdrożony w firmie system Zakładowej Kontroli Produkcji, który spełnia wymagania Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2020/0577 wydanie 1.

 

INSTRUKCJA WBUDOWANIA MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ NA ZIMNO

1.  Na wycięty, oczyszczony z luźnych fragmentów nawierzchni i suchy ubytek należy wysypać zawartość worka. Mieszanka w momencie wbudowania powinna mieć temperaturę nie niższą niż 5°C.

Fot. 1

2.  Rozprowadzić mieszankę na zimno w ubytku nawierzchni. Głębokość ubytku nie powinna być mniejsza niż 3 cm.

Fot. 2

3.  Następnie należy zagęścić mieszankę płytą wibracyjną lub ręcznym ubijakiem do uzyskania stabilnej niewymagającej dogęszczenia warstwy, zrównanej z poziomem naprawianej nawierzchn

Fot. 3

 

UWAGA!!!

Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno, w odróżnieniu od tradycyjnej mieszanki na gorąco, nie twardnieje w przeciągu kilku godzin! Proces twardnienia warstwy z mieszanki na zimno trwa od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy - w zależności od wielkości powierzchni i grubości warstwy, sposobu jej wbudowania, pory roku i panujących warunków atmosferycznych. W celu eliminacji możliwości brudzenia asfaltem stykających się z nią przedmiotów (np. koła samochodowego) należy powierzchnię warstwy posypać piaskiem i dobrze zagęścić, ubytki piasku w czasie użytkowania należy uzupełniać. Z powyższych względów nie zaleca się stosowania mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do wykonywania warstw o znacznej powierzchni i grubości!


KONTAKT:

 Monika Kaczmarek
tel. kom: 665-110-454
email: monika.kaczmarek@trakt.kielce.pl 
email: wea@trakt.kielce.pl

 

 ##########################################################


PUNKTY DYSTRYBUCJI EMULSJI ASFALTOWEJ ORAZ MASY NA ZIMNO 

Miło nam poinformować, że otwarty został dodatkowy punkt dystrybucji/sprzedaż masy na zimno oraz emulsji C65B3PU/RC.

Od września 2015r. poza naszą główną siedzibą w Kajetanowie k.Kielc zaopatrywać również się można w województwie lubelskim pod adresem:

Malinowszczyzna 16
24-200 Bełżyce 

tel. 81 46-02-929
fax 81 51-62-705

Monika Kaczmarek tel. kom: 665-110-454
Emilia Bujała tel. kom: 602-707-905 
 Lubomir Bujała tel. kom: 608-097-880 
email:emulsjamasa@stanlub.com.pl


oraz w Łodzi:

PROMATBUD Sp. z o.o.
ul. Polskich Kolei Państwowych 6
92-402 Łódź

 tel. 42 642 12 31

 

 

 

 

Realizacje:

 Realizacja ŚPRD TRAKT  Realizacja ŚPRD TRAKT  Realizacja ŚPRD TRAKT  Realizacja ŚPRD TRAKT  Realizacja ŚPRD TRAKT  Realizacja ŚPRD TRAKT  Realizacja ŚPRD TRAKT  Realizacja ŚPRD TRAKT  Realizacja ŚPRD TRAKT  Realizacja ŚPRD TRAKT więcej zdjęć»
projekt i realizacja: tworzenie stron www www.amill.plLogo amill.pl